ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2018

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wzrost eksportu firmy AMOS poprzez realizację programu Go to Brand” w ramach PODDZIAŁANIA 3.3.3: Wsparcie MŚP W Promocji Marek Produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, firma „AMOS-BIS” A.MOŚCICKI E.SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup usług w projekcie.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia:
Druk katalogów reklamowych 3 x 1000 szt.

  • nakład 3000 egz
  • format A4
  • objętość 12 str
  • papier kreda mat 200g
  • strony 2 – 11 kolory 4+4 CMYK + lakier dyspersyjny
  • strony 1 – 12 (okładka) folia mat + lakier UV punktowo
  • oprawa zeszytowa 2 zszywki
Jeżeli masz jakieś pytania skorzystaj z działu kontakt i napisz do nas.